Thursday, November 4, 2010

Batu Aneh Ucap Salam

MUNGKING kalau seekor burung (kakak tua)yang pandai mengucap salam adalah perkara yang sering kita jumpai. Tapi bagaimana jika sebuah batu yang mengucapkan salam.

         Sebagai seorang hamba Allah yang mengimani Rasul-Nya, tentunya dia akan membenarkan seluruh apa yang disampaikan oleh Rasul-Nya, sepeti pemberitahuanbeliau kepada para sahabatnya bahawa ada sebuah batu di Mekah yang pernah mengucapkan salam kepada beliau sebagaimana dalam sabdarnya dari, Jabir bin Samurah dia berkata, Rasulullah Shollallahu alahi wasalam bersabda: "sesungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada ku sebelum aku diutus, sesungguhnya aku mengetahui sekarang". [Riwayat Muslim dalam Sohihnya (1782)].

         Gambar di bawah ini ialah baju "marjan" yang telah dijadikan sebagai tasbih. Batu marjan ialah sejenis batu berharga yang diceritakan di dalam Al-Quran, nilai marjan sama dengan mutiara. Firman Allah; "Ia (Allah) biarkan air dua laut (yang masing dan tawar) mengalir, sedang keduanya pula bertemu; Di antara keduanya ada penyekat yang memisahkannya, masing-masing tidak melampaui sempadanya; Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu, yang kamu dustakan? Dari kedua laut itu, keluar mutiara (lu'lu') dan marjan." (Surah Rahman: 19-22)